Access Keys:

 
 
Scoil an Droichid, Bóthar Ormeau, Béal Feirste
* Fáilte chuig suíomh greasáin na scoile! * Welcome to our new school website! *
open new window
pause
play

Fáilte Welcome

Ba mhaith liom fáilte mhór a chur romhat chuig suíomh idirlín Scoil an Droichid. Is Gaelscoil í Scoil agus is cúis bhróid í go bhfuil muid lonnaithe i gcroí lár an phobail i nDeisceart Bhéal Feirste.
Is fríd an meas atá againn dár bpáistí agus a dteaghlaigh a thugtar tacaíocht dóibh 'Síneadh I dTreo an ÚIll is Airde'.
Bhéarfaidh an suíomh idirlín seo blás faoi lá foghlmtha na bpáistí sa scoil agus sa naíscoil.

I would like to extend a warm welcome to you to Scoil an Droichid's web site. We are an Irish Medium primary school and are proud to be situated in the heart of south Belfast.
It is through the respect that we have for our children and their families that we support them to 'Strive for the Best'.
This web site will give you a flavour of the children's in the school and the naíscoil. 

Fionnguala McCotter
Príomhoide

Upcoming Events...

Wednesday, 20th February 2019
Treanáil Peile (Football Training P4-7)
Wednesday, 27th February 2019
Treanáil Peile (Football Training P4-7)
 

Latest Photographs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rang a 4 & Lá Fhéile Bhríde
Rang a 4 & Lá Fhéile Bhríde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest News

7th Feb 2019
Tá ár gcuid físeáin ag teacht ar aghaidh go hiontach...
 
 
 
5th Feb 2019
 
 
 
4th Feb 2019
Is innealltóirí muid! We are engineers in Rang a 4! Building bridges...
 
 
 
 

Facebook

Twitter scoilandroichid

Email Subcribe