Abhaile

Scoil an Droichid

Cuireann Scoil an Droichid oideachas trí mhéan na Gaeilge ar fáil d’Oirthear agus Deisceart Bhéal Feirste. Is í an príomh aidhm ag an scoil ná eispéiras foghlamtha saibhre a thairiscint do pháistí idir 3-11 d’aois. Cothaíonn an scoil nascanna láidre idir an scoil, naíonra agus naíscoil.

Tá an páiste croí-lárnach

Tá an pásite ag croí lár na scoile agus is í aidhm na scoile oideachas den scoith a sholáthar dár bpáistí trí mhéan na Gaeilge i dtimpeallacht sona, slán agus sabháilteach.

Curaclam

Teagasctar curaclam leathan agus éagsúil i dtaca le riachtanais na bpáistí ar fad sa scoil. Spreagtar agus cuidítear na páistí le poitéinsiúil iomlán s’acu a bhaint amach- go hacadúil, go pearsanta, go soisialta agus go fisiciúil. Cothaítear meas sna páistí ina gcultúr fein agus cuirtear fáilte roimh éagsúlacht gach cultúr agus traidisiúin.
cairde3

Cairde na scoile / Friends of the school

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*